Privacy beleid bij Massagepraktijk Enérgia Wellness.

Hieronder leg ik uit welke informatie van je wordt gevraagd en opgeslagen en waarom ik deze informatie van je vraag. Dit in het kader van de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Bij je eerste bezoek aan Massagepraktijk Enérgia Wellness wordt een korte intake gehouden. Tijdens dit gesprek worden een aantal gegevens van je gevraagd, nl.:

- Naam en achternaam

- Geboortedatum

- Telefoonnummer en emailadres, zodat ik je kan bereiken als je afspraak onverhoopt moet worden geannuleerd of verzet. Ik vraag bij intake of ik je emailadres mag toevoegen aan het klantenbestand van Massagepraktijk Enérgia Wellness, zodat je op de hoogte gehouden kunt worden van acties en nieuwsbrieven. Geen probleem als je dit niet wilt.

- Adres, in geval de behandeling op locatie plaatsvindt of indien er een factuur verzonden moet worden. De factuur zal bij voorkeur via de mail verzonden worden.

- Of je gezondheidsklachten hebt of hebt gehad en welke behandelingen/ therapieën je daarvoor hebt gehad of nog steeds ondergaat, zowel bij reguliere behandelaars/ specialisten als bij alternatieve. Je bepaalt zelf wat je wel en niet kwijt wilt en bent zelf verantwoordelijk voor de informatie die je geeft. Bedenk daarbij dat Massagepraktijk Enérgia Wellness niet aansprakelijk gesteld kan worden voor klachten betreffende de behandeling die voortvloeien uit het achterhouden van noodzakelijke informatie. Bij twijfel of massage geïndiceerd is, kan ik je verzoeken eerst toestemming/ advies te vragen aan je behandelaar. Ik zal nooit zélf, zonder jouw toestemming, informatie opvragen bij derden.

- Wat voor werk je doet en in hoeverre je beweegt/ sport

- Je ervaringen met massage tot nu toe en wat je wensen zijn betreffende de door jou geboekte massage bij Massagepraktijk Enérgia Wellness.

Aan de hand van deze gegevens krijg ik een beeld van jou en van je klachten en behoeften en kan ik de massage daar zo goed mogelijk op aanpassen. Ik zal altijd eerst met jou bespreken welke behandeling ik je denk te gaan geven en vragen of je het daar mee eens bent.

Als er Enérgia Zorgmassages gegeven zullen worden zal er zo nodig en in overleg met de klant of diens vertegenwoordiger, informatie aan derden gevraagd worden. Denk daarbij aan de huisarts of aan het zorgteam van een verpleegafdeling. Dit om evt. contra-indicaties voor massage uit te sluiten en de massage zorgvuldig te kunnen aanpassen aan de mogelijkheden en behoeftes van de klant. Indien de klant zélf niet (voldoende) in staat is tot het verstrekken van gegevens zal de eerste contactpersoon gevraagd worden om aanwezig te zijn bij het intakegesprek en om toestemming voor massage. Indien noodzakelijk of gewenst zal ik informatie over het verloop van de massage terugkoppelen naar het zorgteam en/of de eerste contactpersoon.

Bovenstaande gegevens worden schriftelijk vastgelegd en door mij achter slot bewaard. Ik maak geen gebruik van een Elektronisch Patiënten Dossier. Als je vaker een massage krijgt bij Massagepraktijk Enérgia Wellness maak ik regelmatig aantekeningen over o.a. hoe het met je gaat, de soort massage die je krijgt, klachtenbeloop en ervaring/ effect van de massage. Als je wilt dat iets niet genoteerd wordt, kun je dat bespreken. Alle door mij vastgelegde gegevens zijn niet inzichtelijk voor derden tenzij op jouw verzoek en met jouw toestemming!

Daarnaast kun je op ieder moment verzoeken om je gegevens te verwijderen uit het dossier of je emailadres te verwijderen uit het klantenbestand.

Ik verwijder je dossier als je gedurende 4 jaar geen gebruik hebt gemaakt van de diensten van Massagepraktijk Enérgia Wellness.

Boekhoudkundige gegevens ten behoeve van de Belastingdienst worden gedurende de wettelijke 7 jaar bewaard.

Met mijn accountant, Ruitenburg adviseurs & accountants te Maassluis, is een verwerkingsovereenkomst afgesloten, waarin afspraken over het verwerken van persoonsgegevens schriftelijk zijn vastgelegd.


Opgemaakt op 16 mei 2018 door José Groenendijk, masseur en eigenaar bij Massagepraktijk Enérgia Wellness.

Mochten er onduidelijkheden of vragen zijn over bovenstaande verklaring neem dan gerust contact op met Massagepraktijk Enérgia Wellness.


* Lookwatering 25 * 2635 CK * Den Hoorn * Tel: 06-25394827 * E: energia@kabelfoon.net *