Bedrijfsstoelmassage

Bedrijfsstoelmassage

Voor de werkgever die zijn werknemers stoelmassage aanbiedt zijn er een aantal voordelen te benoemen, waaronder:               
-Vermindering van werkgerelateerde klachten zoals hoofdpijn, rug-, RSI-, en stressklachten, waardoor het ziekteverzuim kan afnemen
-Werknemers die met meer plezier hun werk doen

- Fiscale voordelen :

Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet 1998 dient u als werkgever een zo goed mogelijk arbeidsomstandigheden- en ziekteverzuimbeleid te voeren. U kunt  stoelmassage opnemen in het ARBO-plan, met het oog op het verkleinen van de kans op beroepsziekten als stress, burn-out of RSI- klachten.

De overheid ziet het belang van stoelmassage op de werkplek en stimuleert de stoelmassage met de volgende belastingvoordelen:
De BTW die geheven moet worden op de factuur van stoelmassage is geheel verrekenbaar met de voorbelasting die uw bedrijf zelf in rekening brengt.
De kosten voor stoelmassage gelden als bedrijfskosten, indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
- u heeft een ARBO-plan 
- de stoelmassage maakt daar in redelijkheid deel van uit 
- de stoelmassage vindt plaats tijdens werktijd 
- de werknemer is geen eigen bijdrage verschuldigd 
- er is geen sprake van een aanmerkelijke privébesparing voor de werknemer

Als niet aan deze voorwaarden kan worden voldaan, behoren de kosten van de stoelmassage tot het loon (eventueel verminderd met een werknemersbijdrage).
U kunt meer informatie opvragen bij de belastinginspecteur en/of uw eigen boekhouder.* Lookwatering 25 * 2635 CK * Den Hoorn * Tel: 06-25394827 * E: energia@kabelfoon.net *